Brahmrishi Mission Of Canada

Publications - Books and Magazine

These books are written by our Reverend Gurudev Brahmrishi Shri Vishvatma Bawra Ji Maharaj. There are books both in the Hindi and English language on various topics such as: Upanishad, Yoga, Gita, Ramayan and more. For purchase or any kind of information about these books, please contact us.

Magazine

Divine Radiance: A monthly Magazine. This magazine contains both Hindi and English lectures. These are Param Pujya Shree Gurudev Ji's lectures, and also articles from our respected Sanyasis and other disciples. For more info please contact us.


Hindi Books

01. Manas Mahakavya Me Nari
37. Vishva Ko Hinduon Ki Yogdan
02. Brahmvidya Vigyan-1
38. Shri Hanumat Vinaya Pachishi
03. Brahmmvidya Vigyan-2
39. Science Of The Absolute Knowledge
04. Gita Tatva Bodh
40. Basic Principles Of Yoga
05. Gita Gyan Vigyan Yoga
41. Chandi di vaar (Bhagvati ki Stuti)
06. How To Be A Yogi
42. Ram Nam Mahima
07. Samadhan
43. Jeevan Vigyaan
08. Manas Ke Moti
44. Bhakti Darshan (Narad Bhakti Sutra)
09. Gitokta Budhiyoga
45. Ram aur Ramayan
10. Sahaj Smadhi Bhali
46. Kriyayoga
11. Tattav Chintan
47. Manav Patan Me Hetu
12. Aap Ki Apni Baat
48. Yogapath
13. Bharat Ki Atma
49. Sanskrit Bhaasha Ka Mahatva
14. Shaastra Aur Shraddha
50. Brahm aur uski Vishishttabhivyakti
15. Nari Tulse Ke Drishti Me
51. Shiv Tattva Bodh
16. Hindu Dharam Sutra
52. Vishva Ki Samasyao Ka Hal-adhyaatmavaad
17. Yog Path
53. Maanas Me Navadha Bhakti
18. Sant Sandesh
54. Mahaatma Bharat
19. Kaya Varna Vayvastha Abhishap hai?
55. Hanumat Panch Ratna
20. Kavya Sudha
56. Gita Pratipaadit yogamaarga
21. Shri Chandika Shatak
57. Raashttra Ka Mukhiya Kaun (Vajrasuchika-Upanashada)
22. Shri Hanumat Hridaya
58. Janam Se Moksh Tak
23. Towards Divinity
59. Vedic Vigyaan Ke Svarnim Adyaaya
24. Yoga For Life
60. Vedic Sanaatan Dharma Ki Veigyaanic Vyaakhya
25. Essence Of Gita
61. Dhyaan Prakriya Evam Saadhana Prashikshan
26. The Hindu And Its Way Of Life
62. ShrimadBhagvadGita Dharma Vigyaan Bhaashya (Chapter 1&2)
27. Yoga Ankur
63. ShrimadBhagvadGita Dharma Vigyaan Bhaashya (Chapter 3&4)
28. Shri Shyam Shatak
64. ShrimadBhagvadGita Dharma Vigyaan Bhaashya (Chapter 5&6)
29. Shri Shiv Shatak
65. ShrimadBhagvadGita Dharma Vigyaan Bhaashya (Chapter 7&8)
30. Ramoh Vigrah Van Dharma
66. Bhusundi Geeta
31. Manas Me Vedic Sidhant
67. Shri Ganesh Tattva Prashnottari
32. Manas Me Dharamarath
68. Jan Jaagrati Mahaabhiyaan
33. Gita Karam Vigyan
 
34. Shakti Tattva bodh
 
35. Sant Lakshan
 
36. Saadhana Sutra
 

 

English Books

1. Science of stable wisdom 10. Essays on the karma yoga
2. The science of Pranav (Aum)
....(commentry on Mandookya-Upanishada)
11. Lord Hanuman our Ideal
3. How to be a Yogi 12. Meditation technique
4. Towards Divinity 13. Science of the absolute knowledge
5. Yoga for Life 14. Hindu millennium celebrations in U.K.
6. The Hindu and its way of life 15. Tattav Samaas
7. Essence of Gita  
8. Basic principles of yoga  
9.The nature of sacrifice ( Commentry on Ishopanishada )  
DONATIONS

Please send donations to:

[email protected]

We are happy to announce that we are able to accept e-transfer donations as of March 1, 2021. Please send any electronic donations.